20 februari 2019

Treiterkoppen, achtbanen en cupcakes

Auteur: Carolien Kruijs
Uitgeverij: Boekscout.nl

http://www.boekschout.nl

Doelgroep: 9+ | Groep: Groep 6 t/m 8 | Jaar: 2013
| ISBN: 9789462036208

Inhoud

Pesten is de rode draad in het verhaal over klas 7 met verschillende ik-figuren, waaronder juf Wendy. In de klas wordt veel gepest: Anne en Fleur zijn bang voor de pesterij van Lotte en haar vriendinnen, Storm en Kees pesten kleine jongetjes en ook Rogier, die houdt van kleren en mode. Wendy werkt hard en creatief aan verandering. Ze voert gesprekken en verzint spelletjes rond verschillen en overeenkomsten, smaak en jezelf zijn. Bij een ontmoeting op straat blijkt dat Lotte op haar vorige school gepest werd. Het wordt duidelijk, dat kinderen het vaak niet aandurven om te laten zien wie ze echt zijn. Door het wegvallen van geheimen en pesterijen wordt het fijner in de klas, nieuwe vriendschappen doorbreken oude scheidslijnen en met een gerust hart laat Wendy haar klas doorgaan naar groep 8.

Thema’s

Pesten, jezelf zijn, homoseksualiteit.

Soort boek

Dit boek zit in de kist als een goede opstap voor praten over diversiteit en acceptatie. Het is geschreven vanuit veel ervaring met leerlingen die pesten, gepest worden of anders zijn. Via de verschillende ik-figuren zie je het effect van pesten en van respect voor diversiteit. Wendy is creatief en open en nodigt kinderen uit om hun binnenkant te laten zien. In het boek is homoseksualiteit één vorm van anders zijn, wel ingewikkelder dan sommige andere. Op een heldere, lichte manier komen travestie en transseksualiteit, angst voor homoseksualiteit en het effect van foute homograppen aan de orde. Een goed voorleesboek voor in de groep.

Extra

Via www.degeweldigeschool.nl/ PO/VO/ Kennisbank/ Lesmateriaal Treiterkoppen, achtbanen en cupcakes is een lessenserie verkrijgbaar voor groep 7 en 8.