06 september 2023

Gratis pilot leerkrachtentraining COC

Seksuele en genderdiversiteit kun je steeds meer zien in de samenleving. Iedere leraar krijgt ermee te maken, ook al op de basisschool. Daarom krijg je de handvatten om het onderwerp aan te kunnen kaarten in de klas en erover te kunnen praten met ouders.

COC regio Nijmegen ontwikkelt op dit moment een training voor basisschoolleraren. Tijdens de training werk je veel samen en is er veel afwisseling.

COC biedt deze training aan in de maanden oktober en november als pilot.

Onderwerpen training

Tijdens de training komen verschillende onderwerpen aan bod. Hieronder volgt een kort inkijkje in (een aantal van) de onderwerpen.

Algemene kennis

  • Hoe zit het nu allemaal in elkaar: het genderkoekje
  • Wat betekenen de letters
  • Seksuele en genderontwikkeling bij kinderen en hun behoeften

Seksualiteit en gender in de maatschappij en in de klas

  • Bespreken documentaire No More Boys and Girls
  • Wat speelt er in de maatschappij
  • De reactie van ouders

Praktische handvatten voor de leraren

  • Hoe om te gaan met weerstand (van ouders)
  • Toolkits, spelvormen, lesmateriaal en tips

Details training

Je krijgt een training van 2 uur gegeven door twee voorlichters van COC. Hierin leer je hoe je als leraar omgaat met seksuele en genderdiversiteit in de klas.

COC vraagt van je dat je het leerkrachtenteam (het liefst met directie) bij elkaar verzameld. En ze vraagt je de documentaire No More Boys and Girls te kijken voordat de training begint. Maar laat dit je niet tegenhouden, als het kijken niet gaat is dat ook oké.

De training is gratis, in ruil voor een uitgebreide beoordeling.

COC komt graag bij jullie langs! Als je belangstelling hebt of meer wilt weten, kun je mailen naar mart@cocregionijmegen.nl.