12 juni 2023

Draag gezamenlijk uit waar je voor staat

Marianne Peeters, directeur Montessorischool Lindenholt:

Soms geven ouders aan moeite te hebben met het feit dat wij op school aandacht besteden aan verschillende facetten van seksuele vorming en relaties. Soms is dat onwetendheid en angst dat hun kind met onderwerpen in aanraking komt waar het nog niet aan toe is. Hierover met elkaar in gesprek gaan, klaart dan vaak de lucht.

Soms strookt de visie van de school niet met de visie van de ouder en verschillen we fundamenteel van mening. Dan is het belangrijk om als team heel goed te weten waarom we hier aandacht aan besteden, wat we hierin belangrijk vinden en hoe we dit naar buiten uit willen dragen. Het team heeft een gedragen visie en staat voor wat ze vindt. Het wordt nog krachtiger als het lukt om met de andere scholen in de wijk afspraken te maken over wat je doet tijdens bijvoorbeeld de Week van de Lentekriebels en Coming Out Dag. Zo sta je als school niet alleen.

Marianne is sinds 2023 lid van de begeleidingscommissie van SchoolsOUT.