01 september 2022

Gratis lessen en gadgets: Campagne Generatie Ja… en?

Voor het VSO/ Praktijkonderwijs
Ben jij docent op het VSO of in het Praktijkonderwijs en enthousiast over seksuele en relationele vorming? Ga dan aan de slag met 4 korte lessen (15-20 min) van de campagne ‘Generatie Ja… en?’ van Rutgers. Deze campagne is gericht op gelijkwaardige relaties onder jongeren en jongvolwassenen waarin geen ruimte is voor fysiek, seksueel of cybergeweld. De lessen gaan over genderstereotypen en de bijbehorende beeldvorming. Met aandacht voor het tegengaan van schadelijke gender- en geweldsnormen.

De lessen zijn heel geschikt voor het begin of eind van een les en kunnen op elk moment in het jaar gegeven worden. Wil je gratis gadgets die je kunt gebruiken bij deze lessen? Bestel die dan alvast vóór 1 oktober. Het bestelformulier en de lesbrief met lessen vind je hier.