07 juni 2022

Maatregelingen om genderongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan

Op 12 mei heeft minister Dijkgraaf (OCW) in een kamerbrief laten weten dat hij actie onderneemt om genderongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Hoe het onderwijs gendergelijkwaardigheid kan stimuleren, onderzocht School & Veiligheid door een kwalitatieve verkenning onder onderwijsprofessionals en (maatschappelijke) organisaties werkzaam in het onderwijs. Lees hier een samenvatting van het rapport. Of lees het verkenningsrapport over sekseverschillen in het onderwijs.