08 april 2022

ROC: Werk samen aan het versterken van een veilig leerklimaat voor LHBTIQ+ studenten

Ron van Bergen – beleidsadviseur Burgerschap

Binnen ROC Nijmegen namen we afgelopen jaar het initiatief om onze projecten met een maatschappelijk karakter te bundelen onder de vlag ‘Life Is Jezelf Zijn’. Een van onze kernwaarden is dat we willen tonen dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat we dat willen vieren. Meer dan voorheen werken we samen om doelen, die dicht bij elkaar liggen, samen op te pakken en zo onze gezamenlijke boodschap te versterken.

Zo is er vanuit ons project Gelijke Kansen in de BPV (BeroepsPraktijkVorming = stage) afgelopen jaar rondom Diversity Day een fotoshoot georganiseerd. Zo gaven we diversiteit een gezicht. In alle soorten en maten. Verschillende studenten en medewerkers lieten zich portretteren door een fotograaf. Hun verhaal werd samengevat in een mooi gedicht. Eigen verhalen, unieke verhalen. Ieder met eigen talenten. Deze foto’s zijn gebundeld in zowel een mooi notitieboekje als op posters. Die zijn in onze onderwijsgebouwen te zien.

Een ander voorbeeld van deze samenwerking is het aanbieden van de theatervoorstelling LUCY op onze locaties. LUCY is een voorstelling die past bij het thema Relaties en Seksualiteit binnen ons project Gezonde School en die we aan studenten aanbieden in de lessen Burgerschap. Een van onze studenten schreef als reactie op de voorstelling: “De boodschap dat je gewoon jezelf kan zijn vond ik heel mooi en raakte mij erg van binnen”.

Als laatste voorbeeld wil ik nog een bijeenkomst noemen, die we organiseren vanuit onze projectgroep Burgerschap. Samen met de GGD bieden we een themabijeenkomst aan voor onze docenten Burgerschap rondom het thema seksualiteit en diversiteit. Aan bod komen vragen als: Wat doet #metoo met je studenten? Hoe zorg je dat thema’s rondom LHBTIQ+ veilig besproken worden? Wanneer is er sprake van consent? Docenten krijgen handvatten om over deze onderwerpen in de klas in gesprek te gaan.

Ook bij deze laatste bijeenkomst geldt dat het thema LHBTIQ+ niet als los onderwerp wordt aangeboden, maar juist onderdeel is van het bredere gesprek over jezelf kunnen zijn.

Het ROC is een grote organisatie, waar projectgroepen en teams elkaar niet altijd goed weten te vinden. Maar juist door vanuit dezelfde kernwaarden de samenwerking te zoeken, versterk je elkaar al heel snel in de boodschap die je wilt uitstralen en die de student raakt.

En weet je wat nu het mooie is van dit alles? Al deze voorbeelden zijn geheel organisch ontstaan. Ik heb er vanuit mijn rol als lid van de begeleidingscommissie van SchoolsOUT niet eens actief voor hoeven lobbyen. Er zijn vast nog meer voorbeelden!