14 september 2022

Situatie van LHBTIQ+ leerlingen nog veel aandacht nodig

De nieuwste ‘LHBT-monitor’ van het SCP toont aan dat LHBTIQ+ leerlingen zich nog lang niet altijd prettig voelen op school. Veel leerlingen geven aan niet ‘uit de kast te komen’ op school en gepest te worden. Terwijl de gemiddelde leerling zich even veilig voelt als tijdens de vorige peildatum, voelen LHBT leerlingen zich juist onveiliger. Een extra aansporing dus om ons er samen voor in te blijven zetten dat iedereen op school ‘gewoon’ zichzelf kan zijn.