14 september 2022

Tip Adviesbureau Verbindend Organiseren: Investeer in het leesonderwijs

Arianne de Bruin – interimmer
Bij Kindcentrum TOON hebben we het afgelopen schooljaar geïnvesteerd in het leesonderwijs. Zo zijn we bezig geweest met leesplezier, want daar begint het tenslotte. Aansluitend hebben we nieuwe leesboeken aangeschaft voor de groepen 1 t/m 3. Dat gaf meteen de gelegenheid om eens te onderzoeken welke boeken er over diversiteit gaan en welke boeken nu geschikt zijn voor onze school. De leerlingen van onze school herkennen zich nu in de boeken, omdat ze meer een afspiegeling zijn van onze maatschappij.