14 september 2022

Week tegen Pesten: van 26 t/m 30 september

School & Veiligheid organiseert jaarlijks de Week tegen Pesten. Meer dan 1.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs doen mee met deze week. De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Een ontzettend interessant thema dat juist ook heel sterk van toepassing is bij zogenaamde ‘grapjes’ over bijvoorbeeld homo’s of transgenders. Meedoen? Kijk voor meer informatie om een veilig klimaat in de groep te creëren, posters en lesmaterialen op https://www.weektegenpesten.com of kijk voor informatie voor leerlingen op https://www.pestweb.nl.